نجات جان افراد موهبتی است که شامل حال همه نمی‌شود/تیم واکنش سریع همیشه آماده خدمت رسانی است/ ساعت صفر 125

ساعت صفر در قسمت ۱۲۵ خود؛ نادر گل‌محمدی مربی تیم واکنش سریع به معرفی تیم واکنش سریع می پردازد و در بخش بعدی روایت امدادرسانی به مصدومین در دیواره عین عالی، تبریز را به تصویر می کشد. این قسمت در بخش پایانی خود روایت سیل را از نگاه عکاسان خبری در نمایشگاه عکس سیل مهربانی نمایش می دهد.

کلمات کلیدی

تصاویر

145.

فیلم ها