اخبار / استانی

کارگاه آشنایی با آناتومی بدن انسان در هلال احمر اهواز

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز از برگزاری کارگاه آشنایی با آناتومی بدن انسان با حضور امدادگران و نجاتگران این جمعیت خبر داد.

۴ هفته قبل

کارگاه آشنایی با آناتومی بدن انسان در هلال احمر اهواز

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خوزستان، محسن شیخی علیزاده اظهار کرد: کارگاه آشنایی با آناتومی بدن انسان به منظور آشنایی امدادگران و نجاتگران با آناتومی، مکانیسم آسیب و انجام اقدامات اولیه فوری در حوادث ویژه امدادگران و نجاتگران هلال احمر اهواز برگزار شد.
وی افزود: در این کارگاه شرکت کنندگان با آناتومی بدن در قسمت تنه آشنا شده و در جلسات آینده مکانیسم آسیب در حوادث و اثرات آن بر آناتومی بدن را فرا می گیرند.
رئیس جمعیت هلال احمر اهواز افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت ویژه در برخورد با مصدومین ترومایی، باشگاه امدادگران و نجاتگران در نظر دارد سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی با آناتومی بدن انسان و آسیب شناسی در حوادث را در تابستان سال جاری برگزار کند.
علیزاده تصریح کرد: انجام اقدامات ساده می تواند به امدادگران و نجاتگران کمک کند تا در حین امدادرسانی به افراد حادثه دیده از وخیم تر شدن حال آن ها جلوگیری کنند.