اخبار / ستادی

کارگاه آموزشی«برنامه پاسخگویی جمعیت هلال احمر در سوانح»برگزارشد

کارگاه آموزشی «برنامه پاسخگویی جمعیت هلال احمر در سوانح»(EOP)،صبح امروز با حضور معاونین آموزش و پژوهش هلال احمر ۳۱ استان کشور، در تهران آغاز بکار کرد.

۷ ماه قبل

کارگاه آموزشی«برنامه پاسخگویی جمعیت هلال احمر در سوانح»برگزارشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، در ابتدای این نشست دکتر احمد سلطانی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر طی سخنانی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی معاونان آموزش و پژوهش استان ها با برنامه پاسخگویی اضطراری جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع حوادث و سوانح عنوان کرد.
وی درخصوص سیاست های جمعیت هلال احمر در حوزه آموزش و پژوهش افزود: سه محور مخاطبان آموزش، محتوای آموزش های مورد نیاز و چگونگی انتقال مفاهیم آموزشی در برنامه ریزی های این معاونت قرار دارند.
دکتر سلطانی، با اشاره به ضرورت اصلاح برنامه های آموزشی خاطر نشان کرد: به همت کارشناسان ستادی و با همفکری همکاران استانی، اصلاحاتی در تدوین دستورالعمل های آموزشی و همچنین نحوه برگزاری دوره های آموزشی و انتخاب مربیان جمعیت هلال احمر اعمال و ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان این که در این دستورالعمل ها تاکید عمده بر استفاده از بهترین شیوه های انتقال مفاهیم در آموزش ها است خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی در سراسر کشور با تعامل وهماهنگی سازمان ها و معاونت های مختلف و استفاده از تمامی ظرفیت های جمعیت هلال احمر نتایج بهتر و پر بارتری به همراه خواهد داشت.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر اظهار کرد: جمعیت هلال احمر برای اجرای بهینه وظایف خود و ارائه خدمات امدادی به آسیب دیدگان، نیازمند برنامه ریزی های مناسب ، تامین تجهیزات متناسب و بهره گیری از نیروی انسانی آموزش دیده است.با این هدف، معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر،در آموزش نیروی انسانی نقش محوری دارد و در تدوین برنامه ها و بهره گیری از تجهیزات و فناوری های مورد نیاز نقش مهمی ایفا می کند.
سرپرست موسسه علمی کاربردی هلال ایران، اذعان داشت: تدوین برنامه و برگزاری کارگاه آموزشEOP یکی از اقدامات جمعیت هلال احمر در راستای داشتن برنامه های عملیاتی در هنگام بروز سوانح است که تمامی حوزه های جمعیت هلال احمر از جمله سازمان های امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، توانبخشی و… را دربر می گیرد.