3 مورد یافت شد

تشریح جزئیات جذب نجاتگران با درجه ایثار و برگزاری آزمون استخدامی

http://rcs.ir/news/تشریح-جزئیات-جذب-نجاتگران-با-درجه-ایثار-و-برگزاری-آزمون-استخدامی/142983

آزمون استخدامی رئیس جمعیت هلال احمر از جزئیات جذب نجاتگران با درجه ایثار و برگزاری آزمون استخدامی این جمعیت خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر کریم همتی ضمن تشکر از اداره کل روابط عمومی که اخبار...

آخرین جزئیات برگزاری آزمون استخدامی هلال احمر+فیلم

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/آخرین-جزئیات-برگزاری-آزمون-استخدامی-هلال-احمر⊕فیلم/139460

آزمون استخدامی هلال احمر+فیلم معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، آخرین جزئیات برگزاری آزمون استخدامی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر مهراب شریفی سده درباره استخدام...

جزئیات جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر/فیلم

http://rcs.ir/news/جزئیات-جذب-نیرو-و-برگزاری-آزمون-استخدامی-جمعیت-هلال-احمر⁄فیلم/138869

آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر/فیلم براساس مصوبه دولت، سازمان ها می توانند به ازای یک دوم از خروجی نیروها اعم از فوت، استعفا و بازنشستگی، پس از اخذ مجوز، نیرو استخدام کنند. در چند سال اخیر جمعیت هلال احمر از نظر بدنه کارشناسی با کمبود نیرو مواجه شده...