1 مورد یافت شد

عصرهمدلی، همکاری مشترک عصر جدید و هلال احمر برای مبارزه با کرونا در مناطق محروم و کم‌برخوردار/ فیلم

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/عصرهمدلی،-همکاری-مشترک-عصر-جدید-و-هلال-احمر-برای-مبارزه-با-کرونا-در-مناطق-محروم-و-کم‌برخوردار⁄-فیلم/true

عصرهمدلی، همکاری مشترک عصر جدید و هلال احمر برای مبارزه با کرونا در مناطق محروم و کم‌برخوردار/ فیلم rel_news rel_video عصرهمدلی، همکاری مشترک عصر جدید و هلال احمر برای مبارزه با کرونا در مناطق محروم و کم‌برخوردار/ فیلم 99/01/01- 13:16 -...