1 مورد یافت شد

اعلام فراخوان هلال احمر برای کمک نیروهای آموزش دیده در دریافت خون

http://rcs.ir/news/اعلام-فراخوان-هلال-احمر-برای-کمک-نیروهای-آموزش-دیده-در-دریافت-خون/139032

اعلام فراخوان هلال احمر برای کمک نیروهای آموزش دیده در دریافت خون سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: در شرایط افزایش تقاضاها برای اهدای خون، مراکز انتقال خون نیازمند نیروهای کمکی هستند و با اعلام فراخوان هلال احمر در این زمینه...