81 مورد یافت شد

با حکم دکتر همتی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در سمت خود ابقا شد

http://rcs.ir/اخبار-آموزش/با-حکم-دکتر-همتی؛-مدیرعامل-جمعیت-هلال-احمر-خراسان-رضوی-در-سمت-خود-ابقا-شد

با حکم دکتر همتی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در سمت خود ابقا شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی دکتر سیدمجتبی احمدی را در سمت خود به عنوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی ابقا کرد. به گزارش پایگاه...

علیرضا عسکری مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر شد

http://rcs.ir/news/علیرضا-عسکری-مدیرعامل-سازمان-تدارکات-پزشکی-هلال‌احمر-شد/142900

علیرضا عسکری مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر شد با حکم رئیس جمعیت هلال احمر، علیرضا عسکری به عنوان مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی منصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ دکتر کریم همتی در متن این...

معاون بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی

http://rcs.ir/news/معاون-بین-الملل-و-حقوق-بشردوستانه-جمعیت-هلال-احمر-منصوب-شد/141694

معاون بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در ابلاغی منصوره خرم باقری را به سمت معاون بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. به گزارش پایگاه...

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سمنان در سمت خود ابقا شد

http://rcs.ir/news/مدیرعامل-جمعیت-هلال‌احمر-سمنان-در-سمت-خود-ابقا-شد/140975

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سمنان در سمت خود ابقا شد با حکم رئیس جمعیت هلال احمر، مظفر محمدخانی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، در سمت خود ابقا شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ دکتر کریم همتی در این...

انتصاب مشاور رئیس جمعیت هلال احمر در حوزه « توسعه مدیریت و منابع »

http://rcs.ir/اخبار/انتصاب-مشاور-رئیس-جمعیت-هلال-احمر-در-حوزه-«-توسعه-مدیریت-و-منابع-»/140841

انتصاب مشاور رئیس جمعیت هلال احمر در حوزه « توسعه مدیریت و منابع » رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی «علی ابرازه» را به عنوان مشاور خود در حوزه « توسعه مدیریت و منابع» منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال...

با حکم دکتر همتی؛ سرپرست جمعیت هلال احمر اردبیل منصوب شد

http://rcs.ir/news/-با-حکم-دکتر-همتی؛-سرپرست-جمعیت-هلال-احمر-اردبیل-منصوب-شد/140213

با حکم دکتر همتی؛ سرپرست جمعیت هلال احمر اردبیل منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی «عزت اله ضربی» را به عنوان «سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل» منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکترکریم...

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در سمت خود ابقاء شد

http://rcs.ir/اخبار/رئیس-سازمان-داوطلبان-جمعیت-هلال-احمر-در-سمت-خود-ابقاء-شد-

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در سمت خود ابقاء شد رئیس جمعیت هلال احمر با صدور حکمی محمد نصیری را در سمت خود به عنوان رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ابقاء کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال...

با حکم دکتر همتی؛ سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر منصوب شد

http://rcs.ir/news/با-حکم-دکتر-همتی؛-سرپرست-سازمان-تدارکات-پزشکی-هلال‌احمر-منصوب-شد/139715

با حکم دکتر همتی؛ سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی علیرضا عسکری را به عنوان سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال...

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی منصوب شد

http://rcs.ir/news/مدیرعامل-جمعیت-هلال‌احمر-استان-مرکزی-منصوب-شد/139685

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی منصوب شد با حکم رئیس جمعیت هلال‌احمر؛ علیرضا محمودی به عنوان مدیرعامل هلال‌احمر استان مرکزی منصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن حکم دکتر کریم همتی خطاب...

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در سمت خود ابقا شد

http://rcs.ir/news/مدیرعامل-جمعیت-هلال-احمر-استان-اصفهان-در-سمت-خود-ابقا-شد/139571

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در سمت خود ابقا شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی علی‌محمد هاشمی را در سمت مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان، ابقا کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر کریم...