135 مورد یافت شد

سرپرست هسته مرکزی گزینش هلال‌احمر منصوب شد

http://rcs.ir/news/سرپرست-هسته-مرکزی-گزینش-هلال‌احمر-منصوب-شد/160969

سرپرست هسته مرکزی گزینش هلال‌احمر منصوب شد رئیس جمعیت هلال‌احمر در حکمی، سید محمدمهدی سجادی را به عنوان سرپرست هسته مرکزی گزینش جمعیت هلال‌احمر منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ دکتر...

مشاور و رئیس حوزه دبیرکل هلال‌احمر منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار-آموزش/مشاور-و-رئیس-حوزه-دبیرکل-هلال‌احمر-منصوب-شد/155297

مشاور و رئیس حوزه دبیرکل هلال‌احمر منصوب شد دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در حکمی "حسن فراهانی" را به عنوان مشاور و رئیس حوزه دبیرکل منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ در متن حکم دکتر محمدحسن قوسیان مقدم...

رئیس مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر در کشور امارات متحده عربی منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار/رئیس-مراکز-درمانی-جمعیت-هلال‌احمر-در-کشور-امارات-متحده-عربی-منصوب-شد/154900

رئیس مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر در کشور امارات متحده عربی منصوب شد رئیس جمعیت هلال‌احمر در حکمی، دکتر ناصر مظفری را به عنوان رئیس مراکز درمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور امارات متحده عربی منصوب...

با حکم دکتر همتی، امین احمدی به عنوان عضو شورای عالی هلال‌احمر منصوب شد

http://rcs.ir/news/با-حکم-دکتر-همتی،-امین-احمدی-به-عنوان-عضو-شورای-عالی-هلال‌احمر-منصوب-شد/151544

با حکم دکتر همتی، امین احمدی به عنوان عضو شورای عالی هلال‌احمر منصوب شد رئیس جمعیت هلال‌احمر در حکمی، امین احمدی را به عنوان عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ دکتر...

با حکم دکتر همتی، مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور شرکت‌ها منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/با-حکم-دکتر-همتی،-مشاور-رئیس-جمعیت-هلال‌احمر-در-امور-شرکت‌ها-منصوب-شد/150012

با حکم دکتر همتی، مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور شرکت‌ها منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی، دکتر "عباس راد" را به عنوان مشاور خود در امور شرکت‌ها منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ دکتر...

انتصاب علی صارمیان به عنوان مشاور رسانه‌ای دبیرکل هلال‌احمر ایران

http://rcs.ir/news/انتصاب-علی-صارمیان-به-عنوان-مشاور-رسانه‌ای-دبیرکل-هلال‌احمر-ایران/149940

انتصاب علی صارمیان به عنوان مشاور رسانه‌ای دبیرکل هلال‌احمر ایران دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران در حکمی، علی صارمیان را به عنوان مشاور خود در امور رسانه و پایش برنامه‌های جاری این جمعیت، منصوب کرد. به گزارش پایگاه...

رئیس مرکز سلامت هلال‌احمر در کشور اکوادور منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/رئیس-مرکز-سلامت-هلال‌احمر-در-کشور-اکوادور-منصوب-شد/149497

رئیس مرکز سلامت هلال‌احمر در کشور اکوادور منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در ابلاغی، دکتر مصطفی رشیدی را به عنوان نماینده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز سلامت آن جمعیت در کشور اکوادور در حوزه آمریکای لاتین...

مدیرکل امور مالی هلال‌احمر منصوب شد

http://rcs.ir/news/مدیرکل-امور-مالی-هلالاحمر-منصوب-شد/148608

مدیرکل امور مالی هلال‌احمر منصوب شد با حکم خزانه‌دار کل و ذیحساب جمعیت هلال‌احمر، سهراب شیخی به عنوان مدیرکل امور مالی هلال‌احمر منصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در حکم ماندگار مرادی...

با حکم دکتر همتی: سرپرست مراکز درمانی هلال‌احمر ایران در دبی منصوب شد

http://rcs.ir/news/با-حکم-دکتر-همتی:-سرپرست-مراکز-درمانی-هلال‌احمر-ایران-در-دبی-منصوب-شد/147805

با حکم دکتر همتی: سرپرست مراکز درمانی هلال‌احمر ایران در دبی منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی دکتر ناصر مظفری را به عنوان سرپرست مراکز درمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور امارات متحده عربی (دبی) منصوب...

با حکم دکتر همتی؛سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/با-حکم-دکتر-همتی؛سرپرست-جمعیت-هلال-احمر-استان-زنجان-منصوب-شد/147558

با حکم دکتر همتی؛سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی سیدقاسم موسوی را به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر کریم...