جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ، 13 خرداد 1399

40 مورد یافت شد

اعضای هیات امنای مجتمع دارویی درمانی هلال ایران منصوب شدند

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/اعضای-هیات-امنای-مجتمع-دارویی-درمانی-هلال-ایران-منصوب-شدند/128323

اعضای هیات امنای مجتمع دارویی درمانی هلال ایران منصوب شدند با حکم دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال‌احمر، اعضای هیات امنای مجتمع دارویی درمانی هلال ایران منصوب شدند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت...

سرپرست جدید «معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر» منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/سرپرست-جدید-«معاونت-امور-بین‌الملل-و-حقوق-بشردوستانه-جمعیت-هلال-احمر»-منصوب-شد/128310

سرپرست جدید «معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر» منصوب شد با حکم دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال‌احمر، حسين ملاعبداللهي، به عنوان سرپرست جدید «معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر»...

«مشاور رئیس جمعیت در مراکز درمانی کشورهای حوزه خلیج فارس» منصوب شد

http://rcs.ir/news/c/128311

«مشاور رئیس جمعیت در مراکز درمانی کشورهای حوزه خلیج فارس» منصوب شد با حکم دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال‌احمر، فریدون فدائی دولت به عنوان «مشاور رئیس جمعیت در مراکز درمانی کشورهای حوزه خلیج فارس» منصوب شد. به گزارش...

سرپرست جدید «معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر» منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار/n/128309

سرپرست جدید «معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر» منصوب شد با حکم دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال‌احمر، دکتر مهراب شریفی سده به عنوان سرپرست جدید «معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر»...

جانشین رئیس جمعیت در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری جمعیت هلال احمر منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار/n/128291

جانشین رئیس جمعیت در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری جمعیت هلال احمر منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی دکتر محمدحسن قوسیان مقدم را به عنوان جانشین رئیس جمعیت در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری جمعیت هلال احمر جمهوری...

انتصاب مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان‌جنوبی

http://rcs.ir/اخبار/n/128292

انتصاب مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان‌جنوبی رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی محمدرضا رضایی را به عنوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر کریم...

انتصاب مسئول هماهنگی و نظارت بر امور درمانی جمعیت هلال احمر در د

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/انتصاب-مسئول-هماهنگی-و-نظارت-بر-امور-درمانی-هلال‌احمر-در-دبی-و-عضو-کارگروه-تطبیق-برنامه-و-بودجه-جمعیت/128283

انتصاب مسئول هماهنگی و نظارت بر امور درمانی هلال‌احمر در دبی و عضو کارگروه تطبیق برنامه و بودجه جمعیت رییس جمعیت هلال احمر در دو حکم مجزا دکتر سعید مهرزادی را به عنوان مسئول هماهنگی و نظارت بر امور درمانی جمعیت هلال احمر...

انتصاب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر

http://rcs.ir/اخبار/n/128128

انتصاب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی دکتر همایون یوسفی را به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع...

رئيس حوزه ریاست جمعيت هلال احمر منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار/n/127997

رئيس حوزه ریاست جمعيت هلال احمر منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی دکتر سعید مهرزادی، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران را به عنوان رئيس حوزه ریاست جمعيت هلال احمر منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت...

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان کردستان منصوب شد

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/سرپرست-جمعیت-هلال‌احمر-استان-کردستان-منصوب-شد/127952

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان کردستان منصوب شد رئیس جمعیت هلال احمر در حکمی پيام جلالي را به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمراستان کردستان منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر،‌ در حکم دکتر کریم...