1 مورد یافت شد

دکتر همتی: امکانات و منابع اعتباری هلال‌احمر با تکالیف محول شده

http://rcs.ir/news/امکانات-و-منابع-اعتباری-هلال‌احمر-با-تکالیف-محول-شده-به-این-نهاد-همخوانی-ندارد⁄-تلاش-هلال‌احمر-برای-خرید-یک-میلیون-دوز-واکسن-کرونا-از-چین/141973

تلاش هلال‌احمر برای خرید یک میلیون دوز واکسن کرونا از چین رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با اهالی رسانه، مهمترین اقدامات، خدمات و نیازهای اعتباری هلال‌احمر را در سال جاری تشریح کرده و از تلاش این نهاد برای خرید یک میلیون...