1 مورد یافت شد

تاکید رئیس جمعیت بر توانمندی بانوان هلال‌احمری در احراز پست‌های مدیریتی

http://rcs.ir/news/تاکید-رئیس-جمعیت-بر-توانمندی-بانوان-هلال‌احمری-در-احراز-پست‌های-مدیریتی/136747

توانمندی بانوان هلال‌احمری در احراز پست‌های مدیریتی رئیس جمعیت هلال احمر در جلسه معارفه سرپرست امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت، ضمن تاکید بر توانمندی بانوان هلال‌احمری در احراز پست‌های مدیریتی، بر ضرورت تقویت خدمات و...