1 مورد یافت شد

توسعه آموزش های جوانان از طریق فضای مجازی/ استقبال سازمان جوانان از ایده های برتر و خلاق اعضا

http://rcs.ir/news/توسعه-آموزش-های-جوانان-از-طریق-فضای-مجازی⁄-استقبال-سازمان-جوانان-از-ایده-های-برتر-و-خلاق-اعضا/134619

رئیس سازمان جوانان در گلستان: توسعه آموزش های جوانان از طریق فضای مجازی/ استقبال سازمان جوانان از ایده های برتر و خلاق اعضا در سفر رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به گلستان نشست صمیمی با دبیران منتخب و کارشناسان امور...