1 مورد یافت شد

برنامه‌های فرهنگی ورزشی تیم سحر هلال احمر قم در دهستان ابتر شهرستان ایرانشهر

http://rcs.ir/اخبار-استانی/-برنامه‌های-فرهنگی-ورزشی-تیم-سحر-هلال-احمر-قم-در-دهستان-ابتر-شهرستان-ایرانشهر/134703

برنامه‌های فرهنگی ورزشی تیم سحر هلال احمر قم در دهستان ابتر شهرستان ایرانشهر تیم سحر هلال احمر استان قم در قالب کاروان سلامت و طرح نذر آب 3، با اجرای برنامه‌های فرهنگی ورزشی متعدد برای کودکان و نوجوانان در دهستان ابتر...