3 مورد یافت شد

صداقت، امانت داری، حفظ و تکریم کرامت انسانی در اداره کل ارزیابی حائز اهمیت است

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/-صداقت،-امانت-داری،-حفظ-و-تکریم-کرامت-انسانی-در-اداره-کل-ارزیابی-حائز-اهمیت-است-/138754

حسین عارفی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال احمر در اولین روز سفر به استان کرمان در جلسه با شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: صداقت، امانت داری، حفظ و تکریم کرامت انسانی در اداره کل ارزیابی جمعیت هلال احمر حائز اهمیت...

بازدید رئیس جمعیت هلال‌احمر از پایگاه اقماری حسن‌آباد/گزارش جامعی از پایگاه‌های اقماری و وضعیت انبارهای امدادی هلال‌احمر به رئیس جمهوری ارائه می‌شود

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/بازدید-رئیس-جمعیت-هلال‌احمر-از-پایگاه-اقماری-حسن‌آباد⁄گزارش-جامعی-از-پایگاه‌های-اقماری-و-وضعیت-انبارهای-امدادی-هلال‌احمر-به-رئیس-جمهوری-ارائه-می‌شود/127863

حسین عارفی مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات این جمعیت و شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران افطار 23 ماه مبارک رمضان را مهمان امدادگران پایگاه اقماری حسن آباد یادمان امام خمینی(ره) در آزادراه تهران - قم بودند. دکتر همتی ضمن بازدید از...

آغاز بازرسی از سازمان‌ها و موسسات زیر مجموعه هلال احمر/تاکید بر استمرار بازرسی‌های تیمی، دوره ای و گسترش چتر ارزیابی عملکرد بر همه واحدها

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/آغاز-بازرسی-از-سازمان‌ها-و-موسسات-زیر-مجموعه-هلال-احمر⁄تاکید-بر-استمرار-بازرسی‌های-تیمی،-دوره-ای-و-گسترش-چتر-ارزیابی-عملکرد-بر-همه-واحدها/127799

حسین عارفی درباره ماموریت محوله به وی از سوی رئیس جمعیت هلال احمر برای بررسی تخلفات سازمان ها و موسسات تابعه این جمعیت، گفت: هدف از ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در همه دستگاه های اجرایی اصلاح روند، فرآیندها و قوانین داخلی، محاسباتی، مالی و ... است. ...