1 مورد یافت شد

فعالیت‌ هلال‌احمر در زمان‌های عادی و زمان حادثه خیز متفاوت است

http://rcs.ir/اخبار-آموزش/فعالیت‌-هلال‌احمر-در-زمان‌های-عادی-و-زمان-حادثه-خیز-متفاوت-است/143225

زمان‌های عادی و زمان حادثه خیز متفاوت است سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه فعالیت‌های این جمعیت هلال احمر در زمانهای عادی و زمان حادثه و بحران متفاوت است، در عین حال تصریح هلال احمر متکی به تجارب ارزشمند که درک صحیحی از...