1 مورد یافت شد

دیدار دکتر همتی و وزیر بهداشت ساحل عاج در ابیجان/ هلال‌احمر ایران به ساحل عاج و منطقه غرب افریقا دارو صادر می‌کند

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/دیدار-دکتر-همتی-و-وزیر-بهداشت-ساحل-عاج-در-ابیجان⁄-هلال‌احمر-ایران-به-ساحل-عاج-و-منطقه-غرب-افریقا-دارو-صادر-می‌کند/143207

ساحل عاج در ابیجان/ هلال‌احمر ایران به ساحل عاج و منطقه غرب افریقا دارو صادر می‌کند رئیس جمعیت هلال‌احمر با آئوله اوژن آکا، وزیر سلامت و بهداشت عمومی ساحل عاج دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال...