1 مورد یافت شد

وظایف محول شده به هلال احمر در ماده ۱۴ با منابع مالی همخوانی ندارد

http://rcs.ir/news/وظایف-محول-شده-به-هلال-احمر-در-ماده-۱۴-با-منابع-مالی-همخوانی-ندارد/140908

سازمان برنامه و بودجه به ما کمک کنند. ...