1 مورد یافت شد

تاکید سفیر اتریش بر گسترش همکاری با شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران و داروسازی سها

http://rcs.ir/news/تاکید-سفیر-اتریش-بر-گسترش-همکاری-با-شرکت-تجهیزات-پزشکی-هلال-ایران-و-داروسازی-سها/136745

تاکید سفیر اتریش بر گسترش همکاری با شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران و داروسازی سها سفیر اتریش در تهران امروز در بازدید از شرکت های تجهیزات پزشکی هلال ایران و داروسازی سها بر گسترش همکاری ها با جمعیت هلال احمر تأکید...