2 مورد یافت شد

عضویت مدیرعامل شرکت آلیاژ شمس یزد در هلال احمر

http://rcs.ir/news/عضویت-مدیرعامل-شرکت-آلیاژ-شمس-یزد-در-هلال-احمر/144719

عضویت مدیرعامل شرکت آلیاژ شمس یزد در هلال احمر رئیس، پرسنل و اعضا شورایی اجرای جمعیت هلال احمر شهرستان خاتم با مدیر عامل شرکت آلیاژ شمش یزد دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد؛ در این...

شماره گیری ستاره 112 مربع برای عضویت در سازمان داوطلبان هلال احمر

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/شماره-گیری-ستاره-112-مربع-برای-عضویت-در-سازمان-داوطلبان-هلال-احمر

عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر، گفت: در گذشته عضوگیری در جمعیت هلال احمر به صورت فیزیکال بود و باید افراد به مراکز جمعیت هلال احمر و یا شعب مراجعه می کردند و یا اینکه در همایش ها و نشست های مختلف، عضوگیری انجام می شد، اما در سال گذشته سامانه ای برای...