1 مورد یافت شد

تهران در ساعت صفر / قدردانی رئیس جمعیت از حضور امدادگران در مانو

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/تهران-در-ساعت-صفر-⁄-قدردانی-رئیس-جمعیت-از-حضور-امدادگران-در-مانور-زلزله-فرضی-استان-تهران/141740

مانور زلزله فرضی استان تهران رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به خطر وقوع زلزله در استان تهران و ضرورت آمادگی امدادگران برای پاسخگویی به زلزله تاکید کرد: این مانور فرصتی بود تا آمادگی استان‌ تهران و سایر استان‌ها مشخص شود....