2 مورد یافت شد

دکتر همتی از مدیرعامل و روابط عمومی هلال‌احمر گلستان تقدیر کرد/ خبرگزاری ردنیوز راه اندازی می شود

http://rcs.ir/news/دکتر-همتی-از-مدیرعامل-و-روابط-عمومی-هلال‌احمر-گلستان-تقدیر-کرد⁄-خبرگزاری-ردنیوز-راه-اندازی-می-شود/143181

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی به منظور بازدید از عملکرد و فعالیتهای جمعیت هلال احمر گلستان به استان سفر کرد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان، دکتر روح اله استاک مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی به گلستان سفر کرد و پس از نشست صمیمی...

جلسه وب کنفرانسی دکتر همتی با روابط عمومی ها و دبیران باشگاه خبرنگاران هلال سراسر کشور/فیلم

http://rcs.ir/news/جلسه-وب-کنفرانسی-دکتر-همتی-با-روابط-عمومی-ها-و-دبیران-باشگاه-خبرنگاران-هلال-سراسر-کشور⁄فیلم/140871

جلسه وب کنفرانسی دکتر همتی با روابط عمومی ها و دبیران باشگاه خبرنگاران هلال سراسر کشور/فیلم جلسه ویدئو کنفرانس دکتر همتی، روسای سازمان‌ها، مدیران عامل، روابط عمومی‌ها و دبیران باشگاه خبرنگاران جمعیت هلال احمر ظهر 22 آذرماه برگزار شد. 99/09/23-...