1 مورد یافت شد

دیدار دکتر همتی با رئیس صلیب سرخ غنا/ مرکز سلامت هلال‌احمر ایران در غنا به بیمارستان تخصصی ارتقا می‌یابد

http://rcs.ir/news/دیدار-دکتر-همتی-با-رئیس-صلیب-سرخ-غنا⁄-مرکز-سلامت-هلال‌احمر-ایران-در-غنا-به-بیمارستان-تخصصی-ارتقا-می‌یابد/143732

مرکز سلامت هلال‌احمر ایران در غنا به بیمارستان تخصصی ارتقا می‌یابد در دیدار رئیس جمعیت هلال احمر ایران و رئیس صلیب سرخ غنا؛ ارتقای مرکز سلامت هلال احمر ایران در غنا به بیمارستان تخصصی، ارسال دارو و تجهیزات تخصصی مدرن و...