2 مورد یافت شد

گزارش نشست خبری رئیس جمعیت هلال‌احمر با اهالی رسانه/ فیلم

http://rcs.ir/multimedia/گزارش-نشست-خبری-رئیس-جمعیت-هلال‌احمر-با-اهالی-رسانه⁄-فیلم/142120

گزارش نشست خبری رئیس جمعیت هلال‌احمر با اهالی رسانه/ فیلم رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با اهالی رسانه رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با اهالی رسانه، مهمترین اقدامات جمعیت در راستای ارتقای کیفی خدمات رسانی این...

دکتر همتی: امکانات و منابع اعتباری هلال‌احمر با تکالیف محول شده

http://rcs.ir/news/امکانات-و-منابع-اعتباری-هلال‌احمر-با-تکالیف-محول-شده-به-این-نهاد-همخوانی-ندارد⁄-تلاش-هلال‌احمر-برای-خرید-یک-میلیون-دوز-واکسن-کرونا-از-چین/141973

منابع اعتباری هلال‌احمر با تکالیف محول شده به این نهاد همخوانی ندارد/ تلاش هلال‌احمر برای خرید یک میلیون دوز واکسن کرونا از چین رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری با اهالی رسانه، مهمترین اقدامات، خدمات و نیازهای اعتباری...