2 مورد یافت شد

دیدار دکتر همتی با رئیس صلیب سرخ غنا/ مرکز سلامت هلال‌احمر ایران در غنا به بیمارستان تخصصی ارتقا می‌یابد

http://rcs.ir/news/دیدار-دکتر-همتی-با-رئیس-صلیب-سرخ-غنا⁄-مرکز-سلامت-هلال‌احمر-ایران-در-غنا-به-بیمارستان-تخصصی-ارتقا-می‌یابد/143732

هلال‌احمر ایران در غنا به بیمارستان تخصصی ارتقا می‌یابد در دیدار رئیس جمعیت هلال احمر ایران و رئیس صلیب سرخ غنا؛ ارتقای مرکز سلامت هلال احمر ایران در غنا به بیمارستان تخصصی، ارسال دارو و تجهیزات تخصصی مدرن و اعزام پزشکان...

دیدار دکتر همتی و وزیر بهداشت ساحل عاج در ابیجان/ هلال‌احمر ایران به ساحل عاج و منطقه غرب افریقا دارو صادر می‌کند

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/دیدار-دکتر-همتی-و-وزیر-بهداشت-ساحل-عاج-در-ابیجان⁄-هلال‌احمر-ایران-به-ساحل-عاج-و-منطقه-غرب-افریقا-دارو-صادر-می‌کند/143207

هلال‌احمر ایران به ساحل عاج و منطقه غرب افریقا دارو صادر می‌کند رئیس جمعیت هلال‌احمر با آئوله اوژن آکا، وزیر سلامت و بهداشت عمومی ساحل عاج دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر کریم همتی...