3 مورد یافت شد

ارسال اولین محموله کمک‌های امدادی کرمانشاه به سی‌سخت

http://rcs.ir/اخبار/ارسال-اولین-محموله-کمک‌های-امدادی-کرمانشاه-به-سی‌سخت/146982

ارسال اولین محموله کمک‌های امدادی کرمانشاه به سی‌سخت مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه گفت: اولین محموله امدادی این جمعیت به شهر زلزله زده سی سخت ارسال شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر کرمانشاه؛ فرزین معتمدی اظهار...

ارسال کمک های معیشتی هلال احمر به شهرهای آسیب دیده از کرونا و خ

http://rcs.ir/news/ارسال-کمک-های-معیشتی--هلال-احمر-به-شهرهای-آسیب-دیده-از-کرونا-در-خراسان-جنوبی/144986

کمک های معیشتیهلال احمر به شهرهای آسیب دیده از کرونا در خراسان جنوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم از ارسال کمک های معیشتیبهشهرهای آسیب دیدهاز شیوعویروس کرونا و خشکسالی استان خراسان جنوبی خبر داد. به گزارش روابط...

از توزیع ۱۷۰۰ بسته کمک های معیشتی در استان بوشهر تا بازدید از مجتمع امداد ونجات

http://rcs.ir/news/از-توزیع-۱۷۰۰-بسته-کمک-های-معیشتی-در-استان-بوشهر-تا-بازدید-از-مجتمع-امداد-ونجات/143360

کمک های معیشتی در استان بوشهر تا بازدید از مجتمع امداد ونجات رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در دومین روز از سفر استانی به بوشهر از توزیع ۱۷۰۰ بسته کمک های معیشتی در سطح استان خبر داد. به گزارش جمعیت هلال احمر...