1 مورد یافت شد

همکاری هلال احمر با کمیساریای عالی پناهندگان/ارائه آموزش های مقابله با مین در مرزهای شرقی و غربی کشور

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/همکاری-هلال-احمر-با-کمیساریای-عالی-پناهندگان⁄ارائه-آموزش-های-مقابله-با-مین-در-مرزهای-شرقی-و-غربی-کشور/149748

کمیساریای عالی پناهندگان/ارائه آموزش های مقابله با مین در مرزهای شرقی و غربی کشور رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به تشکر ویژه کمیساریای عالی پناهندگان از خدمات جمعیت هلال احمر در مرزهای شرقی و غربی کشور، گفت: جمعیت هلال احمر...