بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از موسسه علمی کاربردی هلال ایران و دیدار با هیات علمی/ فیلم

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از موسسه علمی کاربردی هلال ایران و دیدار با هیات علمی/ فیلم

رئیس جمعیت هلال احمر روز گذشته از موسسه آموزش عالی هلال ایران بازدید کرد. وی در جریان روند فعالیت بخش‌های مختلف از جمله مرکز تحقیقات تاب آوری در حوادث و بلایا، کارگاه امداد و کمک های اولیه مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی موسسه و... قرار گرفت. رئیس جمعیت هلال احمر با حضور در جمع اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی هلال در خصوص موضوعات مختلف از جمله افزایش کیفیت‌ها فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی موسسه، برطرف کردن مشکلات موجود و... بحث و تبادل نظر کرد.