رفیق خوشبخت ما/فیلم

رفیق خوشبخت ما/فیلم

جشنواره «رفیق خوشبخت ما» از سالگرد شهادت شهید سلیمانی تا 22 بهمن به مدت ۴۰ روز شروع به فعالیت کرد و تا چند روز قبل از جشنواره داوری آن طول کشید، تاکنون بیش از ۴۳ هزار و ۸۰۰ اثر هنری مربوط به این جشنواره به دست دبیرخانه جشنواره رسیده که بالاترین رقم آثار ارسالی در جشنواره ها است.