جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شنبه ، 16 فروردین 1399

اجرای نذر آب 2 در «درمیان»؛ ارائه خدمات کاروان سلامت هلال‌احمر خراسان شمالی در 20 روستای خراسان جنوبی/ گزارش تصویری

کاروان سلامت هلال احمر خراسان شمالی در قالب طرح ملی نذر آب ۲، با استقرار در روستاهای درمیان در خراسان جنوبی، به 1500 نفر خدمات مختلف بهداشتی، درمانی، فرهنگی و آموزشی ارائه کرد.

Nazre Aab Dormian (1) Nazre Aab Dormian (2) Nazre Aab Dormian (3) Nazre Aab Dormian (4) Nazre Aab Dormian (5) Nazre Aab Dormian (6) Nazre Aab Dormian (7) Nazre Aab Dormian (8) Nazre Aab Dormian (9) Nazre Aab Dormian (10) Nazre Aab Dormian (11) Nazre Aab Dormian (12) Nazre Aab Dormian (13) Nazre Aab Dormian (14) Nazre Aab Dormian (15) Nazre Aab Dormian (16) Nazre Aab Dormian (17) Nazre Aab Dormian (18) Nazre Aab Dormian (19) Nazre Aab Dormian (20) Nazre Aab Dormian (21) Nazre Aab Dormian (22) Nazre Aab Dormian (16)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی