جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شنبه ، 16 فروردین 1399

افتتاحییه هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران/ گزارش تصویری

مرحله کشوری هفتمین دوره مسابقات آماده در بخش دختران با حضور دکتر کاظمی؛ معاون فرهنگی پرورشی وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد.

افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.56 (1) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.56 (2) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.56 افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.57 (1) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.57 (2) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.57 (3) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.57 افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.58 (1) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.58 (2) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.58 افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.59 (1) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.59 (2) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.59 (3) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.52.59 افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.00 (1) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.00 (2) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.00 (3) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.00 افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.01 (1) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.01 (2) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.01 (3) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.01 افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.02 (1) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.02 (2) افتتاحیه دادرس دختران 2019 07 26 At 18.53.02
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی