جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه ، 21 فروردین 1399

بازدید رئیس و دبیرکل جمعیت از پایگاه امداد شهید عاصم ترابی، پست نوروزی جوانان منطقه 22 تهران و حضور در مرکز هماهنگی و کنترل عملیات سازمان امداد و نجات

Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (1) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (2) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (3) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (4) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (5) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (6) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (7) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (8) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (9) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (10) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (11) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (12) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (13) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (14) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (15) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (16) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (17) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (18) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (19) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (20) Bazdid Rees Emdad Noruz 98 (4)
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی