جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه ، 18 خرداد 1399

تصاویری از فعالیت جوانان هلال‌احمر در غرفه دوستدار کودک در 22 بهمن

جوانان هلال‌احمر در کنار غرفه‌های ارائه خدمات هلال‌احمر به راهپیمایان در 22 بهمن، با برپایی غرفه دوستدار کودک فضایی شاد و مفرح همراه با انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی برای کودکان شرکت‌کننده در راهپیمایی فراهم کردند.

Dostar Kodak 22 Bahman1 Dostar Kodak 22 Bahman2 Dostar Kodak 22 Bahman3 Dostar Kodak 22 Bahman4 Dostar Kodak 22 Bahman5 Dostar Kodak 22 Bahman6 Dostar Kodak 22 Bahman7 Dostar Kodak 22 Bahman8 Dostar Kodak 22 Bahman9 Dostar Kodak 22 Bahman10 Dostar Kodak 22 Bahman11 Dostar Kodak 22 Bahman12 Dostar Kodak 22 Bahman13 Dostar Kodak 22 Bahman14 Dostar Kodak 22 Bahman15 Dostar Kodak 22 Bahman16 Dostar Kodak 22 Bahman17 Dostar Kodak 22 Bahman18 Dostar Kodak 22 Bahman19 Dostdar Kodak 22 Bahman1 Dostdar Kodak 22 Bahman2 Dostdar Kodak 22 Bahman3 Dostdar Kodak 22 Bahman4 Dostdar Kodak 22 Bahman5 Dostdar Kodak 22 Bahman6 Dostdar Kodak 22 Bahman7 Dostdar Kodak 22 Bahman8 Dostdar Kodak 22 Bahman9 Dostdar Kodak 22 Bahman10 Dostdar Kodak 22 Bahman11 Dostdar Kodak 22 Bahman12 Dostdar Kodak 22 Bahman13 Dostdar Kodak 22 Bahman14 Dostdar Kodak 22 Bahman15 Dostdar Kodak 22 Bahman16 Dostdar Kodak 22 Bahman17 Dostdar Kodak 22 Bahman18 Dostdar Kodak 22 Bahman19 Dostdar Kodak 22 Bahman20 Dostdar Kodak 22 Bahman21 Dostdar Kodak 22 Bahman22 Dostdar Kodak 22 Bahman23
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی