جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شنبه ، 16 فروردین 1399

تکریم و معارفه رئیس و سرپرست مرکز پزشکی حج و زیارت و سازمان جوانان هلال‌احمر در جلسه شورای معاونین/ گزارش تصویری

Shora Moavenin Takrim01 Shora Moavenin Takrim02 Shora Moavenin Takrim03 Shora Moavenin Takrim04 Shora Moavenin Takrim05 Shora Moavenin Takrim06 Shora Moavenin Takrim07 Shora Moavenin Takrim08 Shora Moavenin Takrim09 Shora Moavenin Takrim10 Shora Moavenin Takrim11 Shora Moavenin Takrim12 Shora Moavenin Takrim13 Shora Moavenin Takrim14 Shora Moavenin Takrim15 Shora Moavenin Takrim16 Shora Moavenin Takrim17 Shora Moavenin Takrim18 Shora Moavenin Takrim19 Shora Moavenin Takrim20 Shora Moavenin Takrim21
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی