جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه ، 17 فروردین 1399

تکریم و معارفه مدیران جدید هلال‌احمر در جلسه شورای معاونین/ گزارش تصویری

Shoraaye Moaavenin01 Shoraaye Moaavenin02 Shoraaye Moaavenin03 Shoraaye Moaavenin04 Shoraaye Moaavenin05 Shoraaye Moaavenin06 Shoraaye Moaavenin07 Shoraaye Moaavenin08 Shoraaye Moaavenin09 Shoraaye Moaavenin10 Shoraaye Moaavenin11 Shoraaye Moaavenin12 Shoraaye Moaavenin13 Shoraaye Moaavenin14 Shoraaye Moaavenin15 Shoraaye Moaavenin16 Shoraaye Moaavenin17 Shoraaye Moaavenin18 Shoraaye Moaavenin19 Shoraaye Moaavenin20 Shoraaye Moaavenin21 Shoraaye Moaavenin22
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی