خدمات کاروان سلامت هلال‌احمر بافق در مناطق محروم

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بافق از اجرای طرح کاروان سلامت هلال احمر در روستاهای قطرم و شادکام و ویزیت رایگان بیش از 30 نفر از اهالی روستا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد ؛ محمدرضا فتاحی افزود :کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان بافق در روستاهای قطرم و شادکام با حضور پزشک داوطلب، دو امدادگر و چند تن از داوطلبان و پرسنل جمعیت خدمات بهداشتی،درمانی و معیشتیارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ٣۰ روستایی به صورت رایگان توسط پزشک عمومی ویزیت شده و داروی رایگان دریافت کردند، افزود: غربالگری قند،فشار خون و ویزیت رایگان روستاییان و توصیه های بهداشتی و مشاوره ای از جمله خدمات ارائه شده در این طرح از سوی داوطلبان هلال احمر است و همچنین به منظور گسترش بهداشت و محرومیت زدایی نیز ۱۵ بسته بهداشتی-معیشتی بین روستائیان توزیع شد.

 

 

Bafgh Salamat (15) Bafgh Salamat (9) Bafgh Salamat (1) Bafgh Salamat (2) Bafgh Salamat (3) Bafgh Salamat (4) Bafgh Salamat (5) Bafgh Salamat (6) Bafgh Salamat (7) Bafgh Salamat (8) Bafgh Salamat (9) Bafgh Salamat (11) Bafgh Salamat (13) Bafgh Salamat (15) Bafgh Salamat (16) Bafgh Salamat (17) Bafgh Salamat (18) Bafgh Salamat (19) Bafgh Salamat (22) Bafgh Salamat (24) Bafgh Salamat (25)
کلمات کلیدی