عملیات جست‌وجو در حادثه سقوط بویینگ ۷۳۷ اوکراینی در پرند با ١۶۷ مسافر/ گزارش تصویری

300 نیروی عملیاتی با بکارگیری 45 دستگاه خودرو و 2فروند بالگرد هلال‌احمر در محل وقوع حادثه سقوط هواپیمای بویینگ ۷۳۷ مشارکت کردند.

Soght Havapayma (1) Soght Havapayma (1) Soght Havapayma (2) Soght Havapayma (3) Soght Havapayma (4) Soght Havapayma (5) Soght Havapayma (6) Soght Havapayma (7) Soght Havapayma (8) Soght Havapayma (9) Soght Havapayma (10) Soght Havapayma (11) Soght Havapayma (12) Soght Havapayma (13) Soght Havapayma (14) Soght Havapayma (15) Soght Havapayma (16) Soght Havapayma (17) Soght Havapayma (18) Soght Havapayma (19) Soght Havapayma (20) Soght Havapayma (21) Soght Havapayma (22) Soght Havapayma (23) Soght Havapayma (24) Soght Havapayma (25) Soght Havapayma (26) Soght Havapayma (27) Soght Havapayma (28) Soght Havapayma (29) Soght Havapayma (30) Soght Havapayma (31) Soght Havapayma (32) Soght Havapayma (33) Soght Havapayma (34) Soght Havapayma (35) Soght Havapayma (36) Soght Havapayma (37) Soght Havapayma (38) Soght Havapayma (39) Soght Havapayma (40) Soght Havapayma (41) Soght Havapayma (42) Soght Havapayma (43) Soght Havapayma (44) Soght Havapayma (45) Soght Havapayma (7)
کلمات کلیدی