گزارشی از «نذر آب۲» و کاروان سلامت اعزامی اردبیل به خراسان جنوبی: مرهم مهربانی بر زخم ۲ هزار بیمار

 انسانیت و مهربانی مرز نمی شناسد، همین می شود که گروهی از پزشکان، سختی پیمودن هزار و 600 کیلومتر راه را از اردبیل به جان می خرند و راهی دیار کویری خراسان جنوبی می شوند تا مرهمی باشند بر زخم های مرزنشینانی که نداری آزارشان می دهد.