اخبار / ستادی

گزارش نهایی هیات بررسی ارائه شد/ تصمیمات تازه شورای عالی هلال احمر

گزارش نهایى هیات بررسی شورای عالی جمعیت هلال احمر در خصوص شائبه های اقتصادی مطرح شده درباره تعدادی از پروژه ها در جلسه چهارشنبه ۲۶دی ماه ارائه شد.

۸ ماه قبل

گزارش نهایی هیات بررسی ارائه شد/ تصمیمات تازه شورای عالی هلال احمر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، شورای عالی جمعیت هلال احمر با قدردانی از هیات بررسی و پس از استماع این گزارش درخصوص ۵ پروژه مورد اختلاف تصمیماتی را اتخاذ کرد.

در این جلسه مقرر شد در مواردی که تخلف اداری یا قانونی افراد محرز شده است، گزارش به هیات رسیدگی به تخلفات یا دستگاه قضایى ارجاع و هرگونه قرارداد همکارى با آنها لغو شود و در مواردی که شائبه هایی وجود دارد و بررسى بیشتر آنها ضرورى است، از سایر مقامات ذیصلاح درخواست همکارى شود.

همچنین مقرر شد درباره ادامه کار پروژه هایی که در حال حاضر روند آنها عملا متوقف شده است، پس از بررسی های کارشناسانه در جلسات آتی شورا تصمیم گیری شود.

بنا به پیشنهاد هیات و تصویب شورا، مقرر شد بازنگرى در رویکردهاى هلال احمر در حوزه اقتصادى و اصلاح اساسنامه سازمانها و شرکتهاى تابعه در راستاى نظارت هرچه بیشتر شوراى عالى بر آنها و ارتقاء شفافیت در امور در دستور کار جلسات آتى شورا قرار گیرد.