به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خوزستان، علی پهلوان گفت: تیم روانشناسی معاونت امور جوانان این جمعیت در اردوگاه های اسکان اضطراری شهرستان های اهواز، دشت آزادگان و حمیدیه حضور یافت و اقدام به انجام مداخلات روانشناختی در بین اقشار آسیب پذیر مستقر در اردوگاه ها کرد.

وی گفت: کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی در حـوادث، افـزایش تـوان انطبـاق و آمـاده سازی بازماندگان، تقویت مهارت های اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه بـرای سـازماندهی مجـدد، خـود یـاری و بازسـازی جامعه و ارتقاء سطح سلامت روان مثبت در جامعه آسیب دیدگان از جمله اهداف این برنامه بوده است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: از اهـداف کلـی حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه توانمند سازی آسیب دیدگان و ارتقاء مکانیسمهای انطباقی آنـان اسـت که در این برنامه ها تلاش شد با روش های مختلف از جمله بازی درمانی با بازیهای حرکتی، کارگاه نقاشی در راستای تخلیه هیجانی، مشاوره گروهی، مولودی خوانی در اعیاد به این مهم دست پیدا کنیم.

پهوان افزود: یکهزار و ۶۹۷ خانوار از خدمات روانشناختی تیم روانشناسی معاونت امور جوانان هلال احمر خوزستان بهره مند شدند.