اخبار / ستادی

خانه های هلال؛ منزلگاهی برای توسعه خدمات داوطلبانه/ همکاری برای تامین نیروهای داوطلب خانه‌های هلال 

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: موضوع خانه های هلال می‌تواند توسعه‌بخش خدمات و فعالیت های انساندوستانه و عام المنفعه در شهر ها و روستاها به خصوص مناطق حاشیه ای و دورافتاده باشد.

۱۲ ماه قبل

خانه های هلال؛ منزلگاهی برای توسعه خدمات داوطلبانه/ همکاری برای تامین نیروهای داوطلب خانه‌های هلال 

به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، محمد نصیری با اشاره به برگزاری سومین جلسه دبیرخانه مدیریت و هدایت خانه های هلال با حضور نمایندگانی از سازمان ها و معاونت های تابعه جمعیت هلال احمر، بیان کرد: توسعه خانه های هلال در تمامی نقاط کشور، امروز به یک ضرورت تبدیل شده است و این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که فعالیت این خانه ها، تسهیل و تسریع  در روند ارائه خدمات امدادی و عام المنفعه را به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۴۷۰ خانه هلال در شهرها و روستاهای کشور با مشارکت امدادگران و داوطلبان در زمینه هایی همچون تشکیل تیم های کنش گر و فعالیت های بشردوستانه فعال هستند و با توجه به توسعه آن ها در سال های پیش رو، تمامی جمعیت هلال احمر استان ها و سازمان های ستادی، در حد بضاعت  برای تامین نیروهای داوطلب ،همکاری می کنند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمرتاکید کرد: طبق سیاست های اخذ شده از سوی ریاست، از سال آینده می بایست تمامی اقدامات اجرایی جمعیت در جوامع محلی از مجرای خانه های هلال صورت گیرد.

نصیری پیگیری آماده سازی زیرساخت های ارتباطی مجازی برای هماهنگی ارکان دخیل، معرفی روسای دبیرخانه مدیریت و هدایت خانه های هلال در استان ها و اجرای برنامه های نظارتی در ایام نوروز ۹۸ را به عنوان مهم ترین مصوبات سومین جلسه دبیرخانه مدیریت و هدایت خانه های هلال عنوان کرد.