اخبار / ستادی

توسعه بسترهای کار داوطلبی در جمعیت هلال احمر

دکتر پیوندی گفت : خدمات داوطلبانه در جمعیت هلال احمر در زمینه های فعالیت های انساندوستانه و حتی در مضمون توسعه ای باید با بهره گیری از روش های روزآمد و اشتراک گذاری تجربه های موفق ، بتواند عاملی برای ترغیب قشرهای مختلف مردمی و از همه مهم تر بتواند به اثربخشی و رفع نیاز های جامعه بیانجامد.

۱۲ ماه قبل

توسعه بسترهای کار داوطلبی در جمعیت هلال احمر

به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، دکتر علی اصغر پیوندی در افتتاحیه دوره آموزشی توانمندسازی معاونان داوطلبان جمعیت هلال احمر استان های سراسر کشور ضمن تقدیر از تلاش های تمامی فعالان حوزه داوطلبی جمعیت هلال احمر در سطوح مختلف ، خاطرنشان کرد: فعالیت در حوزه داوطلبی که در حقیقت ، اساس کار جمعیت هلال احمر محسوب می شود، نیازمند روحیه ای فداکارانه و انجام اموری فراتر از وظیفه و شغل است و اگر در این خصوص موفق عمل کنیم ، می توان به افزایش سرمایه اجتماعی در فضای این سازمان بزرگ مردم نهاد دست یافت.

وی اظهار کرد: ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با قشرهای مختلف مردمی برای ارتقای اعتماد عمومی از مهم ترین راهبردهای جمعیت هلال احمرخواهد بود به نحوی که این سازمان در صدد است تا با توسعه بسترهای کار داوطلبی ، مشارکت مادی، فکری و معنوی تمامی افراد علاقمند را در مقیاس های مختلف و بر حسب علاقمندی، شرایط زندگی ، تخصص و … فراهم آورد.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه برای ترویج موثر یک فضیلت اخلاقی، می بایست مروجین آن خود بیش از دیگران ، عامل به آن باشند، اضافه کرد: فعالان حوزه داوطلبی ، می توانند با نشان دادن مسیرهای متعدد برای انجام مسئولیت اجتماعی، توان داوطلبی این سازمان را ترمیم و تقویت کنند و مرزهای جدیدی را برای ارایه خدمات انساندوستانه در زمینه های گوناگون ایجاد کنند.

دکتر پیوندی تصریح کرد: امروز می بایست بیش از هر زمانی دیگر ، با نیم نگاهی به فعالیت های گذشته، کمی از مسیرهای ریل گزاری شده گذشته فاصله گرفت تا با ایده های نو و خلاقیت ، بزرگنمایی فعالیت های ارزشمند داوطلبی و ارزشگزاری آن و ارتقای جایگاه عضویت در جمعیت هلال احمر ، بتوان در نیل به آرمان های این سازمان عام المنفعه و همچنین بهبود در زندگی آسیب پذیر ترین قشرهای جامعه موفق عمل کرد.