اخبار / ستادی

انتصاب سرپرست اداره کل امور مالی هلال‌احمر و سرپرست امور مالی بیمارستان ایرانیان دوبی

خزانه دار کل و ذیحساب جمعیت هلال احمر در احکامی جداگانه، سرپرست اداره کل امور مالی جمعیت و سرپرست امور مالی بیمارستان ایرانیان دوبی را منصوب کرد.

۱۰ ماه قبل

انتصاب سرپرست اداره کل امور مالی هلال‌احمر و سرپرست امور مالی بیمارستان ایرانیان دوبی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، سیدحسین دشتی در احکامی، محمدرضا ولی پوری را به عنوان سرپرست اداره کل امور مالی جمعیت هلال احمر و محمدتقی تیموری را به عنوان سرپرست امور مالی بیمارستان جمعیت هلال احمر ایران در کشور امارات متحده عربی منصوب کرد.

در بخشی از متن حکم دشتی، خزانه دار کل و ذیحساب جمعیت خطاب به محمدرضا ولی پوری آمده است: «امید است در سایه الطاف الهی و با بهره گیری از دانش و کوشش خویش و استفاده از تمام ظرفیت های موجود، برابر قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جمعیت در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»

خزانه دار کل و ذیحساب جمعیت همچنین در حکم محمدتقی تیموری به عنوان سرپرست امور مالی بیمارستان ایرانیان دوبی آورده است: «امید است در سایه الطاف الهی و با بهره گیری از دانش و کوشش خویش و استفاده از تمام ظرفیت های موجود، برابر قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جمعیت در انجام امور محوله موفق و موید باشید. ضمنا براساس تبصره ماده فوق الذکر ظرف حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اشتغال، نسبت به تنظیم صورت مجلس کلیه سوابق مالی و تحویل و تحول با حضور نماینده خزانه دار کل اقدام نمایید. از خداوند متعال توفیق روزافزون و سربلندی شما را در مسیر دستیابی به اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف بشردوستانه این نهاد مقدس خواستارم.»