اخبار / انتشارات

شماره ۴۰ فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات منتشر شد

شماره ۴۰ فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات به همت موسسه آموزش علمی کاربردی هلال احمر منتشر شد.

۱۰ ماه قبل

شماره ۴۰ فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات منتشر شد