آموزش / اخبار / ستادی

انتشار کتاب راهنمای سریع کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات

کتاب راهنمای سریع کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات به همت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر ایران و موسسه‌ی آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران منتشر شد.

۲ ماه قبل

انتشار کتاب راهنمای سریع کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، این کتاب با همکاری بخش خصوصی و با هدف تقویت و حمایت بخش خصوصی در آموزش همگانی در دو بخش «کمک‌های اولیه» و «آمادگی در برابر مخاطرات» تدوین شده است.

در بخش «کمک‌های اولیه» ۲۹ مبحث مهم و اساسی در حوزه‌ی فوریت‌های پزشکی ازجمله: حمایت حیاتی پایه، آسیب ناشی از ضربه (تروما)، بیماری‌های داخلی، فوریت‌های محیطی، مهارت‌ها و اصول پیشگیری ارائه شده است.

همچنین بخش «آمادگی در برابر مخاطرات»، ۱۴ مخاطره‌ی متداول یا محتمل در ایران را شامل می‌شود؛ ماخاطرات طبیعی شامل: آتش‌سوزی در طبیعت، توفان تندری و رعد و برق، رانش زمین و گل و لای، زلزله، زمستان سخت و سرمای شدید، سیل و گرمای شدید و مخاطرات انسان‌ساخت شامل: آتش‌سوزی در ساختمان، انتشار مواد رادیواکتیو، حملات و انفجارهای تروریستی، حوادث رانندگی، ریزگردها و آلودگی هوا، مخاطرات ناشی از تجمعات انبوه و مخاطرات ناشی از مواد خطرناک.

گفتنی است این کتاب در ۱۷۲ صفحه توسط نشر آفرنگ به چاپ رسیده است.