به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خوزستان، دکتر محمدرضا شانه‌ساز در بازدید از جمعیت هلال‌احمر آبادان و مرکز جراحی محدود مادر با پرسنل، امدادگران، جوانان و داوطلبان این جمعیت دیدار کرد و گفت: وزارت بهداشت و جمعیت هلال‌احمر، وظایف نزدیک به یکدیگر دارند و مکمل هم هستند.  اگر این همکاری در رفتار فرآیند مدار و سیستماتیک باشد یقینا کشور می‌تواند بهره های فراوانی ببرد.

 معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو کشور افزود: ما امروز در آبادان شاهد ظرفیت‌های فوق العاده زیادی هستیم که در استان خوزستان وجود دارد. امیدوارم همه ارگان‌های کشور از جمله جمعیت هلال‌احمر به جای متمرکز کردن امکانات ساختاری و تولید در پایتخت از ظرفیت‌هایی که در مرز موجود است، استفاده کنند. این استان به دلیل مرز آبی و خاکی با عراق می تواند صنعت توریست درمانی را گسترش دهد. ما نیز در وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور برای همکاری بیشتر تلاش خواهیم کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان هم گفت: در این دیدار بررسی هایی در مورد توسعه زیر ساختی جمعیت هلال‌احمر آبادان، راه اندازی داروخانه ویژه جمعیت هلال‌احمر برای تامین نیازهای دارویی ساکنان منطقه آزاد و نیازهای دارویی بیماران صعب العلاج این منطقه و ایجاد و راه اندازی شرکت داروسازی با هدف تامین و ورود داروهای خاص انجام شد.

 علی خدادادی توسعه صنعت توریست درمانی و همکاری های مشترک بین جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت را از دیگر دستاوردهای این دیدار توصیف کرد و تحقق آنها را  مورد تاکید قرارداد.