اخبار ستادی

آرشیو
فعالیت 34 مرکز درمانی هلال احمر در 25 استان

فعالیت 34 مرکز درمانی هلال احمر در 25 استان

دبیر کل جمعیت هلال احمر در دیدار با معاون بهداشت، درمان و توانبخشی و مدیران زیرمجموعه این معاونت، خدمات بهداشتی و درمانی را از اهداف و اقدامات اساسی تاسیس این جمعیت دانست و گفت: در طول یکصد سال فعالیت هلال احمر در ایران، بهداشت، درمان و پس از آن توانبخشی همواره بزرگترین خدمات مستمر جمعیت به مردم را ارائه کرده‌است.