اخبار

لحظات امداد و نجات هوایی مصدومی از ارتفاعات سیاه‌بیشه/ فیلم
فردی 35 ساله در ارتفاعات سیاه بیشه نفره سر شهرستان آمل دچار حادثه سقوط شده بود که توسط تیم امداد کوهستان آمل به سرپرستی داوود لشگری تثبیت و به نقطه امن انتقال داده‌شد و با بالگرد تیم واکنش سریع سازمان امداد و نجات به بیمارستان منتقل شد.
لحظات امداد و نجات هوایی مصدومی از ارتفاعات سیاه‌بیشه/ فیلم
1 2 3 90