اخبار

دکتر پیروی در بازدید از مراکز درمانی هلال‌احمر در مکه: امسال با رفع نواقص خدمات بهتری به زائران ارائه شد
دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: پرونده الکترونیک پزشکی سال گذشته هم برای زائران صادر شده است، اما امسال با رفع نواقص خدمات بهتری به زائران ارائه شد.
دکتر پیروی در بازدید از مراکز درمانی هلال‌احمر در مکه: امسال با رفع نواقص خدمات بهتری به زائران ارائه شد
1 2 3 13