اخبار

گزارش اقدام ۷ (فروردین ۱۳۹۸)/ و سیل سین هشتم نوروز بود
بالاخره سال ۱۳۹۷ هم با همه خوشی ها و ناخوشی هایش تمام شد و این تقدیر روزگار در این دنیای فانی است. ما هم در سال گذشته فرازونشیب ها و خوشی و ناخوشی های فراوانی داشتیم، اما با اتحاد و همبستگی توانستیم مانع رکود و توقف در کارها و فعالیت ها بشویم. در سال جدید با انرژی و توان مضاعف آماده بودیم تا روزهای بهتری را برای جمعیت هلال احمر رقم بزنیم. و ناگاه سیل ویرانگر و بی سابقه فرصت چنین کاری را بیش از پیش آماده کرد.
گزارش اقدام ۷ (فروردین ۱۳۹۸)/ و سیل سین هشتم نوروز بود
1 2