اخبار

از مهرتامهر/ گزارش مبسوط رئیس جمعیت هلال احمر از فعالیت‌های گذشته و چشم‌انداز آینده
رئیس جمعیت هلال احمر با گذشت یکسال از شروع به کار، در گزارشی مبسوط به شرح چالش های گذشته، فعالیت‌ها و خدمات یکساله و نیز چشم‌انداز سال‌های پیش رو پرداخت.
از مهرتامهر/ گزارش مبسوط رئیس جمعیت هلال احمر از فعالیت‌های گذشته و چشم‌انداز آینده
1 2 3 5