جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه ، 14 فروردین 1399

از ظرفیت دهیاران در خانه‌های هلال زنجان استفاده می شود

 ۲۰۲۰۰۱۱۱ ۱۱۲۵۱۶

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زنجان گفت: خانه های هلال روستایی با تکیه بر آموزش و افزایش تاب آوری در جامعه برای کاهش خطرپذیری راه اندازی می شود که از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی نیز استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان زنجان، عبداله اسکندری در جلسه توجیهی دهیاران بخش مرکزی زنجان درخصوص تشکیل کانون جوانان و خانه های هلال گفت: آموزش نیروی متخصص برای حضور موثر در زمان وقوع حادثه، عملیات امداد و نجات و افزایش سطح تاب آوری جامعه یکی از برنامه های هلال احمر است.

وی افزود: گسترش فعالیت خانه های هلال روستایی و ارائه آموزش های هلال احمر با استفاده از ظرفیت دهیاران نقش بسزایی در ترویج خدمات داوطلبانه و مشارکت اجتماعی روستاییان در فعالیت های بشردوستانه و امدادی دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زنجان گفت: دهیاران در اولویت آموزش های هلال احمر هستند تا به نتیجه مطلوب برسیم.

اسکندری افزود: یکی از اهداف خانه های هلال ترویج فرهنگ کمک به همنوع و مساعدت به تسکین آلام بشری بوده که از وظایف جمعیت هلال احمر و این خانه ها به شمار می رود و آموزش نیز به کاهش میزان خطرپذیری و افزایش تاب آوری کمک می کنند.

وی گفت: ارائه آموزش به روستاییان با همکاری دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا با هدف ارتقای سطح آگاهی های عمومی جامعه در برابر سوانح و حوادث، افزایش آمادگی و کاهش آسیب پذیری در برابر سوانح و توسعه ظرفیت های داوطلبانه در جوامع محلی است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زنجان گفت: بعد از افتتاح خانه های هلال در ساختمان دهیاری روستاها، جذب و عضوگیری از داوطلبان آغاز و این علاقه‌مندان نیز از آموزش های امدادی مورد نیاز بهره مند خواهند شد.

اسکندری افزود: با راه اندازی این خانه ها، روستاییان به عنوان کمک یار جمعیت هلال احمر در مواقع بحران، حوادث طبیعی و غیرطبیعی از آموزش کمک های اولیه بهره مند می شوند.

وی گفت:خانه هلال، مركزی با ساختار داوطلبی بدون نيروی انسانی رسمی، قراردادی يا پيمانی در سطح محلات، شهرها و روستاهاست كه توسط اعضاء، داوطلبين، خيرين، نيكوكاران و واقفين به منظور ارائه خدمات در شرايط بحرانی اداره می شود.

درادامه این جلسه رئیس اداره دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان نیز اهمیت راه اندازی کانون جوانان روستایی را تبیین کرد که جوانان این مناطق جذب این کانون ها شوند.

 

کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی