جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه ، 18 خرداد 1399

آغاز نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه

 استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.43 AM (1)

نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه صبح امروز و در روز نخست هفته هلال احمر آغاز بکار کرد

کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی

تصاویر

استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.43 AM استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.44 AM (1) استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.44 AM استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.45 AM (1) استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.45 AM استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.46 AM (1) استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.46 AM استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.47 AM (1) استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.47 AM استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.48 AM (1) استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.48 AM استارت آپ 2019 05 02 At 10.46.49 AM استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (1) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (2) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (3) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (4) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (5) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (6) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (7) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (8) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (9) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (10) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (11) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (12) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (13) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (14) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM (15) استارت آپ 2019 05 02 At 6.08.20 PM