چگونه انواع مختلف خونریزی مصدوم را کنترل کنیم؟/ اینفوگرافیک

 0114

فرقی ندارد در صحنه یک تصادف جاده‌ای باشد یا یک ماموریت امداد و نجات کوهستان. حوادث و سوانحی که باعث آسیب به اندام‌ها و اعضای بدن مصدوم می‌شود معمولا ممکن است با انواع خونریزی همراه شود. خوریزی وریدی، شریانی یا سوانحی که خونریزی داخلی مصدوم را به همراه دارد. بنابراین لازم است امدادگران و نجاتگران، پس از رسیدن به صحنه حادثه و در هنگام انجام عملیات امداد و نجات، انواع خونریزی، نشانه‌ها و علائم آن و نیز چگونگی اقدامات اولیه برای کنترل خونریزی را به خوبی فراگرفته باشند.

با کلیک روی تصویر اینفوگرافیک را با ابعاد واقعی ببینید.

کلمات کلیدی

تصاویر

Bleeding First Aid